fbpx

Talousohje

Talousohje (joukkuetoiminta)

1. Tilikausi

Virallinen tilikausi on 1.7. – 30.6.

2. Rahaliikenne ja kirjanpito

Käytössämme on toiminnan ohjausjärjestelmä myClub, jonka kautta hoidamme jäsenrekisterin, laskutuksen hallinnan, tapahtumailmoittautumiset, läsnäoloseurannan ja jäsenviestinnän. Taloushallintajärjestelmänä käytössämme on Procountor.

Seuralla on yksi tili, jonka kautta kaikki rahaliikenne kulkee. Joukkueet eivät saa avata omia erillisiä tilejä, eikä joukkueen toimintaan kuuluvia rahoja saa kerätä kenenkään yksityishenkilön tilin kautta.

Jokaisessa joukkueessa tulee olla nimettynä joukkueen talousasioista vastaava henkilö. Hänen vastuuseen kuuluu huolehtia, että joukkue kerää etupainotteisesti riittävästi rahaa toimintansa kattamiseksi.

Joukkueelle tulee kauden alussa laatia budjetti ja toimittaa se seuran toimistolle hyväksyttäväksi. Budjetoinnissa tulee käyttää seuran lomakepohjaa. Joukkue ei missään tilanteessa saa toimia yli varojensa. Joukkue vastaa omista tuloistaan ja menoistaan.

Joukkueen tulee hoitaa kaikki laskutus (pelaajat, yhteistyökumppanit ym.) myClub-järjestelmän kautta, johon joukkueen taloudesta vastaavalle henkilölle annetaan käyttöoikeus ja tunnukset. Tämä mahdollistaa kunkin joukkueen talouden seurannan, niin itse joukkueelle kuin seurallekin.

3. Jäsen- ja joukkuemaksut kaudella 2022 – 2023

Jäsenmaksu (peli- ja kannattajajäsenet) 110,-/hlö

  • Jäsenmaksun maksamalla henkilö on oikeutettu jäsenetuihin
  • Seuran edustusoikeus
  • Toimistopalvelut (joukkueiden harjoitusvuorot, sarjoihin ilmoittautumiset, pelaajasiirrot, varustehankinnat, raportointi, koulutus jne.)
  • Kirjanpitoon liittyvien menojen kattaminen
4. Maksurästit

Seuran toiminnan jatkuvuuden kannalta tulorahoituksen toimivuus on ensiarvoisen tärkeää ja siksi mahdollisten maksurästien syntymiseen halutaan puuttua mahdollisimman nopeasti. Seuralla on käytössä Visma Finance Solutions Oy:n maksuvalvontapalvelu, jolle maksuvalvonta on ulkoistettu.

Mikäli alkuperäisestä maksuaikataulusta poiketaan ilman että yhdessä on muuta sovittu, on toimintamalli näissä tapauksissa seuraava:

  1. Laskun eräännyttyä lähetetään 1. maksumuistutus (+5,-/lasku)
  2. Viikko tästä lähetetään 2. maksumuistutus (+5,-/lasku)
  3. Kaksi viikkoa tästä siirretään saatava perintätoimiston hoidettavaksi

Mikäli maksurästejä ei maksumuistutuksista huolimatta hoideta kuntoon, eikä muuta ole yhdessä sovittu, on kyseinen pelaaja mahdollista asettaa toimintakieltoon siihen asti, kunnes maksut on hoidettu.

5. Toiminnan päättyminen

Mikäli joukkueen toiminta jostain syystä loppuu, esimerkiksi kaudenvaihteessa ikäluokkien muuttuessa, tulee huomioida, ettei toimintaa varten kerättyjä varoja voida jakaa pelaajille tai heidän vanhemmilleen. Tällaisessa tapauksessa nämä varat siirretään seuran sisäisesti sille joukkueelle, jossa tämän joukkueen pelaajat jatkossa pelaavat. Mikäli pelaajia siirtyy seuran sisällä useampaan joukkueeseen, suoritetaan jako suhteessa siirtyviin pelaajiin.