REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä: 
SC Hawks ry

Rekisterinhoitaja:
Marko Arrhenius
puh. 044 590 5040
marko.arrhenius(a)hawks.fi

Rekisterin nimi:
Jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri (toiminnanohjausjärjestelmä myClub)

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitäminen ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteröidyn nimi, kotipaikka, yhteystiedot, syntymäaika, henkilötunnus ja käyttäjätunnus. Toimiva sähköpostiosoite on edellytys rekisteriin kirjautumiselle. Lisäksi muut rekisteröidyn ja hänen huoltajansa itse ylläpitämät tiedot. Lasku, maksu- ja joukkuetiedot. Sähköpostiosoitteita, muita yhteystietoja ja henkilökohtaisia tietoja ei näytetä julkisesti yhteisössä. Osa tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterissä olevat tiedot ovat pelaajan itsensä tai hänen huoltajansa luovuttamia. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Yhdistys voi luovuttaa rekisterin tietoja lain ja muiden määräysten niin vaatiessa. Hallitus voi myös päättää tietojen luovuttamisesta henkilötietolakia noudattaen. Jäsenen erillisellä suostumuksella nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää lajiliittojen tai kolmansien osapuolien tiedotus- ja markkinointitarpeisiin. Jäsen tai hänen huoltajansa itse ylläpitää suostumustiedot. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Sähköiseen jäsenrekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville. 

Tietojärjestelmiin tallennetut tiedot:
Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Käyttöoikeus rekisteriin on seuran jäsenrekisteristä vastaavilla ylläpitäjillä, rekisterin tilinhoitajilla sekä seuran johdolla. Edellä mainituilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta nähdä yksittäisten henkilöiden käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Palvelimet sijaitsevat palveluntarjoajan palvelinkeskuksessa, lukitulla alueella, johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai kulkuoikeudellisen saattajan. Kaikki tietoliikenne on tietojärjestelmän ja käyttäjän välillä suojattua ja salasanat ovat järjestelmässä vahvasti salattuja. 

Tulostetut aineistot:
Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti. 

Tarkastusoikeus:
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinhoitajalle.